Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till patientdatalagen

Lagkommentaren är skriven av Monika Wendleby där hon noggrant kommenterar varje paragraf i lagstiftningen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till patientdatalagen

Patientdatalagen är en lagstiftning som dels kompletterar GDPR, dels reglerar en del andra frågor kopplade till journalföring med mera. Lagen ska tillämpas av vårdgivare oavsett om de finns inom offentlig eller privat sektor.

Lagen innehåller bestämmelser om vilka som omfattas (begreppet vårdgivare), vad som ingår i personuppgiftsansvaret och vilka ändamål som personuppgifter får behandlas för. Den förtydligar även krav på patientjournaler, utifrån både GDPR-aspekter och annat såsom läsbarhet. Lagen innehåller även bestämmelser som tydliggör skyldigheter för vårdpersonal och vilka rättigheter patienten har. Vidare innehåller lagen bestämmelser om kvalitetsregister samt ett antal förfarandebestämmelser.

Patientdatalagen tillkom redan 2008 och har setts över i flera omgångar, bland annat inför att GDPR skulle börja tillämpas i maj 2018. Eftersom GDPR är en förordning, som direkt ska tillämpas i medlemsstaterna, får lagen enbart komplettera eller begränsa GDPR i den utsträckning GDPR medger det. I kommentaren görs genomgående analyser av hur det svenska lagstiftningsarbetet förhåller sig till GDPR. I flera fall varnas för att det kan finnas brister i det svenska genomförandet. Vidare beskrivs vilka frågor som regleras i patientdatalagen och vilka som i stället framgår av GDPR.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy