Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till vallagen

Lagkommentaren är skriven av Carl Lebeck och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till vallagen

Vallagen (2005:837) består av sammanlagt 211 paragrafer och är den centrala regleringen vad gäller hur val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige ska genomföras, hur mandat ska fördelas och hur valkretsar ska indelas. Bestämmelserna har stor praktisk betydelse för både genomförande och utfall av val och fyller ut bestämmelserna i regeringsformen och kommunallagen.

I denna kommentar behandlas alla vallagens bestämmelser, i ljuset av förarbeten, doktrin och praxis. Avsikten är att ge välunderbyggda svar på praktiska frågor i samband med genomförande av val, i ljuset av kraven i regeringsformen, riksdagsordningen, kommunallagen och EU-rätten.

Författare

Carl Lebeck

Jur.dr. i offentlig rätt och bitr. lektor vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024