Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till yttrandefrihetsgrundlagen

Lagkommentaren är skriven av Mikael Ruotsi och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till yttrandefrihetsgrundlagen

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är Sveriges yngsta grundlag. Den kan ses som en systerprodukt och ett komplement till tryckfrihetsförordningen. Syftet med yttrandefrihetsgrundlagen kan sägas vara att utsträcka de principer som sedan länge gällt för tryckta skrifter till modernare former för masskommunikation. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras den del av yttrandefriheten som utövas genom tekniska upptagningar, traditionella radio- och tv-sändningar samt (i begränsad omfattning) på nätet.

I den här lagkommentaren kommenteras yttrandefrihetsgrundlagen paragraf för paragraf, med utgångspunkt i förarbeten, praxis och doktrin. Yttrandefrihetsgrundlagen har givits en lagtekniskt mycket komplicerad utformning som gör att det många gånger är svårt att förstå innebörden av olika begrepp och uttryck, utan att först konsultera förarbeten eller praxis. Lagkommentaren syftar bland annat till att göra denna svårtillgängliga lagstiftningsprodukt begriplig.

Trots att yttrandefrihetsgrundlagen är en grundlag innehåller den detaljerade straff- och processrättsliga bestämmelser. Det är bestämmelser som bland annat reglerar vem som ansvarar för innehållet i radio- och tv-sändningar, hur det journalistiska källskyddet ska bedömas rättsligt och vilka brott som kan komma att prövas av en jury inom ramen för yttrandefrihetsmål.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Mikael Ruotsi

Jur.dr. och lektor i konstitutionell rätt,...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024