Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Fastighetsrättslig grundutbildning

Fastighetsrättslig grundutbildning

Om kursen

Fastighetsrättslig grundutbildning är en tvådagarskurs som ger dig en bred översikt över fastighetsrätten, som ämne, med fördjupningar i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.

Fastighetsrättsliga frågeställningar uppkommer i vitt skilda sammanhang, vid allt från exploatering till förvaltning, på land och i vatten. Oberoende av förutsättningarna är vissa grundläggande regler av avgörande betydelse. I jordabalken regleras hur mark och vatten kan överlåtas och upplåtas, bland annat genom olika nyttjanderätter och servitut. Dessutom är reglerna i jordabalken relevanta vid en bedömning av vilken egendom som är fast – och därmed hör till en fastighet – och vilken som är lös, liksom vid en bedömning av rättsförhållandet mellan grannar.

Fastigheter kan ändras till omfång och innehåll genom tillämpning av fastighetsbildningslagen. Dessa kan samverka – på frivillig väg eller tvångsvis – genom inrättandet av en gemensamhetsanläggning. Även om frivilliga upplåtelser är vanligast kan mark och utrymmen även upplåtas mot ägarens vilja, till exempel genom ledningsrättslagen och expropriationslagen. Vidare förekommer det att andra olovandes nyttjar någon annans mark eller vatten. Detta kan lösas på flera olika sätt, bl.a. med stöd av kronofogden. Centralt i fastighetsrätten är också hur markanvändningen kan styras genom olika planer, tillstånd och bestämmelser. En stor del av dessa regler återfinns i plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Vi går igenom de centrala delarna inom fastighetsrätten och fördjupar oss i valda delar. Bland annat behandlas fastighetsbegreppet, överlåtelse och upplåtelse (servitut, nyttjanderätt med mera) av fast egendom, pantsättning av fast egendom, förändring av fastighetsindelningen, samfälligheter och fastighetssamverkan, rätten till vatten, olovlig användning av fast egendom, planläggning av fast egendom samt verkan av detaljplaner, bygglov, miljöbalkens regler, expropriation och andra tvångsmedel med mera.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

För vem passar kursen?

Kursen är en grundkurs och riktar sig till personer som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågeställningar och är i behov av djupare juridiska kunskaper inom ämnesområdet. Det kan vara i rollen som handläggare på kommun, biträdande jurist eller annan som behöver uppdaterad kunskap inom området. Vill du se alla utbildningar inom rättsområdet? Upptäck då hela vårt utbud av kurser inom fastighetsrätt

Programpunkter

 • Fastighetsbegreppet
 • Överlåtelse av fast egendom, viktigt att tänka på
 • Val av upplåtelseform, viktigt att tänka på
 • Servitut, arrende, tomträtt, partiell nyttjanderätt, med mera
 • Att skriva ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse, risker och vanliga brister
 • Inteckning i fast egendom
 • Lagfart och inskrivning
 • Rättsförhållandet mellan grannar
 • Att nyttja annans mark utan lov, konsekvenser
 • Fastighetsbildning; avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering
 • Viktigt att tänka på vid en lantmäteriförrättning
 • Olika typer av samfälligheter
 • Gemensamhetsanläggning, hur samverkan kan regleras mellan fastigheter
 • Ledningsrätt, risker och möjligheter
 • Plan- och bygglagen, en översikt
 • Detaljplaner, processen och rättsverkningar
 • Bygglov, hur går prövningen till
 • Miljöbalken, en översikt
 • Strandskydd med mera

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 12 kursdeltagare

Tomas Vesterlin

Kursledare

Tomas Vesterlin Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

5/11: 09:30-15:30
6/11: 09:30-15:30
Livesänd Antal platser stacks 10400 kr exklusive moms

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Tillfälle: den 5 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

5/11: 09:30-15:30
6/11: 09:30-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10900 kr exklusive moms

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Tillfälle: den 5 november 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

24/4: 09:30-15:30
25/4: 09:30-15:30
Livesänd Antal platser stacks 10400 kr exklusive moms

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Tillfälle: den 24 april 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

24/4: 09:30-15:30
25/4: 09:30-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10900 kr exklusive moms

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Tillfälle: den 24 april 2025 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Fastighetsrättslig grundutbildning

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024