Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Om kursen

Kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det vanligt att kommunen överlåter marken till privata byggherrar istället för att utveckla den själv. Överlåtelsen sker inom ramen för ett markanvisningsavtal, vilket reglerar kommande planläggning, exploatering och överlåtelse.

Markanvisningsavtalet sluts mellan kommunen och byggherren och liknar på många sätt andra civilrättsliga avtal. Men det faktum att en av parterna är en kommun, samt att kommunen både svarar för planläggning och bygglovsgivning medför särskilda komplikationer. Avtalets avfattning och giltighet är beroende inte bara av civilrättsliga regler utan i hög grad av de ramar som ställs upp av bland annat plan- och bygglagen och kommunallagen. Vidare reglerar avtalet ofta relationen till tredje men, vilket ytterligare komplicerar konstruktionen.  

Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Dessutom går vi igenom vad som sker vid brott mot avtalet.

Vi bearbetar frågor som prissättning, avtalskonstruktioner, villkor, säkerheter, tekniska särkrav samt praxis inom området.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

Ni får svar på bland annat dessa frågor:

 • Vilka strategiskt viktiga legala ramar har vi att förhålla oss till?
 • Hur ska en korrekt prissättning göras?
 • Hur löser vi markanvisning för hyreshusproduktion?
 • Vad kan sidoavtal och andra kompletterande avtal innehålla?
 • När ska rätt eller möjlighet ges till att frånträda markanvisningen?
 • Hur hanterar vi effekterna av en vikande marknad?

För vem passar kursen?

Kursen är en grundkurs och riktar sig till exploateringsingenjörer och jurister, främst hos kommuner och byggherrar, men den passar även konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med markanvisningsavtal.

Programpunkter

 • Legala ramar
 • Prissättning vid kommunal marköverlåtelse
 • Viktiga villkor
 • Säkerheter mm
 • Olika avtalskonstruktioner, för och nackdelar
 • Praktiska lösningar
 • Att utvärdera tävlingsbidrag på pris och exempelvis gestaltning
 • Praxis från regeringsrätten och HD
 • Markanvisning för hyreshusproduktion, olika lösningar
 • Kort om markanvisning avseende tomträtt
 • Sidoavtal och andra kompletterande avtal
 • Tekniska särkrav
 • Att frånträda/lämna tillbaka en markanvisning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Tomas Vesterlin

Kursledare

Tomas Vesterlin Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Tillfälle: den 27 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Tillfälle: den 27 november 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Tillfälle: den 6 mars 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Tillfälle: den 6 mars 2025 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024