Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Om kursen

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trädde i kraft 2013 och har lett till ändringar som berör många verksamheter i Sverige, främst inom industri- och energisektorn. Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. Regleringen innebär bland annat skärpningar i kraven på bästa tillgänglig teknik (BAT) och utsläppsvärden samt att dokumentera och redovisa föroreningar.

Alla industriutsläppsverksamheter är skyldiga att uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser och andra krav som den särskilda regleringen innebär. Det är därför av stor betydelse för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och prövningsmyndigheter att kunna avgöra vilka verksamheter som omfattas av bestämmelserna och i vilken utsträckning kraven kan anses uppfyllda i de enskilda fallen.

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna. Sådana frågeställningar omfattar exempelvis uppfyllandet av relevanta BAT-slutsatser och BAT-AEL, framtagandet av statusrapport, BAT-slutsatsernas förhållande till kraven i miljöbalken med mera. Kursen berör också frågan vilka verksamheter som faktiskt berörs av respektive regelverk, samt de särskilda frågor som kan uppkomma inom ramen för det löpande tillsynsarbetet. Efter avslutad kurs ska du känna att du fått en grundlig genomgång av regelverket och ha koll på de senaste lagändringarna och rättspraxisen inom området.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom såväl företag och branschorganisationer som kommuner och myndigheter. Det kan vara i rollen som projektledare eller miljösamordnare på företag, konsult, handläggare, jurist eller beslutsfattare med flera. Du behöver inga förkunskaper för att kunna delta.

 Programpunkter  • Bakgrund till IED-regleringen
  • Implementeringen i Sverige
  • Vilka verksamheter är industriutsläppsverksamheter?
  • Det materiella innehållet, BREF/BAT, utsläppsvärden som begränsningsvärden, skillnaden mellan BAT och miljöbalkens begrepp "bästa möjliga teknik"
  • Huvud- och sidoverksamheter respektive huvud- och sidoslutsatser
  • Hanteringen av industriutsläppsbestämmelserna i miljöprövningar
  • BAT-slutsatsernas genomslag i förhållande till tillståndens rättskraft
  • Statusrapporter
  • Alternativvärden och dispenser

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Olof Hasselberg

Kursledare

Olof Hasselberg Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Olof är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Robin Håkansson

Kursledare

Robin Håkansson Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Robin Håkansson är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå och har bland annat tidigare erfarenhet från arbete vid Mark- och miljödomstol. Robin arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, men även tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Robin håller kurser inom miljörätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6850 kr exklusive moms

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Tillfälle: den 11 oktober 2024 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 7350 kr exklusive moms

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Tillfälle: den 11 oktober 2024 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024