Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva tillsynsbeslut

Om kursen

Det är kommunen som har ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

I grundkursen Godkännande och tillsyn av fristående förskolor ger vi dig en ingående genomgång av det aktuella regelverk som tillämpas av dig som utför tillsyn. 

Kursen Att skriva tillsynsbeslut är en fördjupningskurs utformad för att ge dig en djupare praktisk förståelse för tillsynsuppdraget. Under denna heldag lägger vi fokus på praktiska inlärningsmetoder; att genom analys och diskussion av olika tillsynssituationer ge dig som deltagare verktyg och färdigheter att utföra ditt uppdrag rättssäkert men också effektivt. 

Under dagen diskuterar vi olika metoder för att initiera och planera en tillsynsprocess, hur vi effektivt tar itu med inkomna anmälningar och börjar utreda brister i regelefterlevnaden. Vi diskuterar frågor som kan uppstå – hur går vi till väga om vi inte får tillträde att utföra vår tillsyn, eller den dokumentation vi begärt, vad gäller för låsta personalutrymmen och hur samlar vi in underlag för vårt beslut? 

Stort fokus ligger på att skriva tillsynsbeslut, där vi tillsammans analyserar struktur, innehåll och att tillämpa regelverket korrekt. Här ger vi rättspraxis ett stort fokus, hur ska ett vitesföreläggande utformas för att hålla i domstol och vad är en tydlig formulering? 

Denna kurs passar dig som redan har en grundläggande förståelse för tillsynsprocessen och som nu vill fördjupa dina praktiska färdigheter. Kursen innefattar interaktiva övningar och diskussioner. Efter avslutad kurs kommer du att känna dig trygg i att skriva och kommunicera tillsynsbeslut för både förskolor och annan pedagogisk omsorg. 

Programpunkter

 • Kort introduktion av regelverkets ramar
 • Hur startar en tillsyn?
 • Planering och förberedelse inför tillsyn
 • Krav på handläggning att ta med sig genom hela processen
 • Utredningsskyldighet
 • Bedömning av brister och överträdelser och bevisbördan
 • Inför beslut
 • Case
 • Verktygslådan
 • Att skriva tillsynsbeslut – struktur och innehåll i ett tillsynsbeslut
 • Case
 • Efter beslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ida Bodin Eriksson

Kursledare

Ida Bodin Eriksson Förvaltningsjurist, Malmö Stad förskoleförvaltning

Ida Bodin Erikson är sedan flera år verksam som förvaltningsjurist med fokus på skoljuridik för förskola, förvaltnings- och kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Att skriva tillsynsbeslut

Tillfälle: den 12 november 2024 09:00-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Att skriva tillsynsbeslut

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-15:30 Stockholm Antal platser stacks 4150 kr exklusive moms

Kurs: Att skriva tillsynsbeslut

Tillfälle: den 12 november 2024 09:00-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Att skriva tillsynsbeslut

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy