Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Skyddat boende – stärkta rättigheter för barn och vuxna

Skyddat boende – stärkta rättigheter för barn och vuxna

Om kursen

Den nya lagen om skyddat boende träder i kraft den 1 april 2024. Vad innebär det nya lagförslaget för er verksamhet?

Välkommen till en extrainsatt halvdagskurs om den nya lagen och vilka förändringar den innebär för barn och vuxna.

Lagen syftar till att stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende. Särskilt fokus ligger på att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” (prop. 2023/24:31) som riksdagen röstat igenom innebär en rad förändringar där placering på skyddat boende ska bli en ny placeringsform med tillståndsplikt och kvalitetskrav. 

I denna kurs går vi igenom förutsättningarna för en placering och hur barnets bästa alltid är i fokus vid val av placering. Vidare utforskar vi ansökningsprocessen till förvaltningsrätten, möjligheten till omedelbar placering och rätten till offentligt biträde. Kursen ger även en översikt av domstolsprocessen, överklagandeprocessen och de specifika bestämmelserna för insatsens genomförande. Avslutningsvis diskuterar vi vårdnadshavares bestämmanderätt, insatsens upphörande och vikten av sekretess.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som handläggare eller chef inom kommun eller annan sektor som arbetar med barnärenden.

Programpunkter

 • Vad innebär det nya lagförslaget?
 • Förändringar i socialtjänstlagen (2001:453)
 • Ny lag; lag om placering av barn i skyddat boende
 • Socialnämndens roll
 • Förutsättningar för en placering
 • Barnets bästa vid val av placering
 • Ansökan till förvaltningsrätten
 • Omedelbar placering
 • Rätt till offentligt biträde
 • Domstolsprocessen
 • Överklagande
 • Bestämmelser om genomförandet av insatsen
 • Vårdnadshavarens bestämmanderätt under insatsen
 • Rätten till utbildning
 • Insatsens upphörande
 • Tillståndsplikt för skyddat boende
 • Sekretess

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Martin Lager

Kursledare

Martin Lager Rådgivare, jurist

Martin Lager är jurist och arbetar med juridisk rådgivning samt utbildning på JP Infonet. Hans huvudsakliga inriktning omfattar social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

13:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 2650 kr exklusive moms

Kurs: Skyddat boende – stärkta rättigheter för barn och vuxna

Tillfälle: den 9 september 2024 13:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Skyddat boende – stärkta rättigheter för barn och vuxna

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024