Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Om kursen

Familjehemsvården av barn och unga hör till det mest lagreglerade området inom socialtjänsten och många komplexa frågor aktualiseras vid tillämpning av regelverket. Oavsett orsak till placering så är placerade barn en särskilt utsatt grupp som samhället åtagit sig att skydda och stödja, och det är av stor vikt att handläggningen sker med rättssäkerhet och god kvalitet

Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och regler har införts för ett ökat barnperspektiv. Exempel på detta är föreskrifterna om barns delaktighet i processen och barns rätt till egen socialsekreterare. Andra exempel är skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärder och resultat.

Utbildningen innehåller en grundläggande genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar av barn och unga i syfte att underlätta tillämpning av lagstiftningen i praktiken. Socialnämndens övergripande ansvar berörs, men främst behandlas de åtgärder som socialtjänsten behöver vidta när det står klart att ett barn behöver vård utanför hemmet. Även om temat för kursen är placering av barn i familjehem är merparten av innehållet relevant också vid placering i HVB.

För vem passar kursen?

Detta är en utbildning för familjehemssekreterare, socialsekreterare och chefer som är aktiva inom individ- och familjeomsorgen, men den är öppen för alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom detta område.

Programpunkter 


  • Socialtjänstens övergripande ansvar och grundläggande principer
  • Barns rätt
  • Inför placering  – val av placeringsform, familjehemsutredning, vårdplan
  • Vårdens genomförande  – uppdrag, genomförandeplan, vårdnadshavares ställning, umgängesfrågor, dokumentation
  • Socialnämndens uppföljningsansvar – övervägande och omprövning, omplacering, missförhållanden i familjehem
  • Vårdens upphörande
  • Socialnämndens ansvar efter avslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

  • Kursen var MYCKET givande. Bra nivå på resonemangen. Karl Larsson Socialsekreterare Öckerö kommun

  • Utbildningen var mycket givande och handlade om dilemman och frågor som jag stöter på i mitt dagliga arbete. Det märktes tydligt att föreläsaren hade lång erfarenhet och förstod vårt arbete. Jag och min grupp satt samlade och lyssnade på den webbsända kursen tillsammans. Katarina Nordgren Socialsekreterare Söderhamns kommun

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Tillfälle: den 19 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Tillfälle: den 3 april 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Tillfälle: den 6 november 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024