Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Om kursen

Socialnämnderna har idag det yttersta ansvaret för att personer med missbruks-​ eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende och höga krav ställs på den enskildes rättigheter till god vård och rätt att påverka och styra de insatser som erbjuds. Ansvariga handläggare och chefer behöver god kunskap om gällande regelverk kring de övergripande målen med socialtjänstens verksamhet samt kring utredningsförfarande enligt SoL (Socialtjänstlagen) och förutsättningar för LVM.

Utvecklingen av socialtjänstens insatser till personer med substansmissbruk har varit ganska oförändrad över tid men 2019 ökade antalet personer som tvångsvårdades enligt LVM jämfört med föregående år (Socialstyrelsen). Fyra av fem som kommer till SiS (Statens Institutionsstyrelse) LVM-hem är omedelbart omhändertagna i ett akut livshotande läge och flera av dem har en omfattande utsatthet och problem på i stort sett livets alla områden. Detta visar vikten av att utredningen hos socialtjänsten omfattar helheten av en individs livsområden och personliga förutsättningar för att kunna möta de individuella behoven och möjliggöra en adekvat rehabilitering så effektivt som möjligt.

För vem passar kursen?

Denna utbildning om missbruk och LVM riktar sig främst till handläggare och chefer som är i behov av ökad kunskap inom regelverken men kan även passa politiker med flera. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

Föreläsningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter, vägledande domar och beslut.

Programpunkter

  • Socialnämndens övergripande ansvar
  • Kvalitet inom socialtjänsten och den enskildes delaktighet
  • Socialnämndens särskilda ansvar för personer men en missbruks- och eller beroendeproblematik
  • Utredning av vuxna enligt 11 kap 1 § SoL med fokus på missbruk och beroende
  • Frivilliga insatser kontra tvångsvård
  • LVM (förutsättningar för vård, utredning, rättsprocess, vården: inledning och upphörande)
  • Genomförandet av en insats enligt SoL och LVM
  • Avslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,1/5)

Omdöme om kursen (4,1)

Baseras på 23 kursdeltagare

Hannah Kejerhag Oldenmark

Kursledare

Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Tillfälle: den 5 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Tillfälle: den 13 februari 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024