Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Om kursen

Du som förtroendevald i kommun och region ansvarar för viktiga välfärdsområden såsom skola, vård, socialtjänst, samhällsplanering och kollektivtrafik genom såväl övergripande beslut om mål och budget som beslut i enskilda ärenden på detaljnivå. Lagstiftningen innefattar en mängd krav som du har att förhålla dig till. Kunskap i den lagstiftning som du framför allt stöter på ger dig inte bara möjlighet att göra rätt, det ger dig också en större möjlighet att genomdriva dina politiska idéer på ett effektivt sätt. Det är vad denna utbildning handlar om.

Få en grundläggande kännedom om det kommunala och regionala systemet och minska på så sätt risken för överklagan till domstol. Det ger dig en mer tids- och kostnadseffektiv process.

Utbildningen ger dig en större förståelse för de krav som lagstiftningen ställer på dig i din roll men också för vilka möjligheter du har att kunna genomdriva dina politiska förslag. Vi lyfter fram många praktiska exempel som kan dyka upp i den politiska vardagen på lokal och regional nivå.

Kursupplägg

Denna utbildning är en del av ett upplägg om tre steg där du i steg ett får tillgång till den första delen av webbkursen Juridik för politiker. Denna del av utbildningen behandlar kommunallagen med en mängd exempel och praxis, och kan ses som en grund för det som komma skall. Steg två och steg tre är sedan två halvdagar med kursledare och kommunjurist Jesper Bokefors. I dessa delar av utbildningen dyker vi djupare i relevanta frågor. När du anmäler dig till denna utbildning anmäler du dig alltså till alla tre stegen samtidigt.

För vem passar kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som är politiskt förtroendevald i kommun eller region, men är även relevant för dig som tjänsteman och som kommer i kontakt med dessa typer av frågor. Utbildningen passar även dig som enbart är politiskt aktiv på din fritid.

Kursens innehåll

 • Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän
 • Förtroendevaldas ansvar i sin roll såsom jäv, tjänstefel och användandet av reservationer
 • Hur de politiska besluten får och kan verkställas på ett effektivt sätt
 • Relationen mellan arbetsutskott, nämnder och fullmäktige
 • Kommunallagens förmåner för dig som förtroendevald
 • Kommunernas och regionernas kompetens enligt kommunallagen, vilka beslut får fattas och vilka är olagliga?
 • Hur offentlighetsprincipen påverkar dig som förtroendevald
 • Översiktligt om förvaltningslagens regler kring ärendehantering och myndighetsutövning och hur det påverkar det politiska beslutsfattandet
 • Upphandlingslagstiftningen – och dina skyldigheter
 • Ordförandens makt och ansvar över dagordning och sammanträden samt vad ordföranden inte ensamt bestämmer
 • Beredningskravets betydelse innan ett beslut får fattas och hur det påverkar hanteringen av motioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jesper Bokefors

Kursledare

Jesper Bokefors Jurist, Malmö stad

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Fördjupande kurspaket – juridik för politiker

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024