Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Om kursen

Denna halvdagskurs ger dig en djupare förståelse för tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi fokuserar på den praktiska tillämpningen och aktuella rättsfall för att ge dig verktygen för att kunna navigera smidigt och korrekt inom området.

Har du eller din verksamhet fått återförvisade ärenden till följd av att en noggrann sekretessprövning inte gjorts? Inledningsvis gör vi en djupdykning i vad en noggrann sekretessprövning innebär i praktiken. Vi tar oss sedan vidare till att prata om hur ett avslagsbeslut kan formuleras utan att faktiskt röja en uppgift.

Under kursens gång fördjupar vi oss i flera centrala områden som du som anställd i den offentliga sektorn har fördel av att vara särskilt insatt i, som exempelvis offentlighets- och sekretesslagens (OSL) förhållande till GDPR. Vi går även igenom de senaste rättsfallen från Högsta förvaltningsdomstolen samt JO och dess konkreta påverkan på lagens praktiska tillämpning. Ett annat högaktuellt ämne som lyfts är sekretess och samverkan. Hur kan ni samverka med andra myndigheter utan att bryta sekretessen och när kan ni lämna ut handlingar till andra myndigheter? Vi analyserar bland annat generalklausulen (10 kap. 27–28 §§ OSL).

För vem passar kursen?

Kursen är en fördjupningskurs och vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn och som sedan tidigare har grundläggande kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen. Kursen passar dig som är handläggare, beslutsfattare, jurist eller annan tjänsteperson som behöver med detaljerad och fördjupad förståelse för tillämpningen av OSL.

Programpunkter

 • Vad är en noggrann sekretessprövning?
  –Ofta återförvisas ärenden för att en noggrann sekretessprövning inte gjorts – men vad innebär det?
 • Hur formulerar jag ett avslagsbeslut?
  –Att skriva skälen för avgöranden utan att röja en uppgift
 • Offentlighets- och sekretesslagens förhållande till GDPR
 • Sekretess och samverkan
  –När får man lämna ut en handling eller röja en uppgift till andra myndigheter?
 • Nödvändigt utlämnande och andra sekretessbrytande grunder
 • Generalklausulen
 • Överföring av sekretess
 • Senaste avgörandena från HFD och JO

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Sara Holmström

Kursledare

Sara Holmström Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström är doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Tidigare var hon universitetsadjunkt i konstitutionell rätt vid samma universitet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Kurs: Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Tillfälle: den 13 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024