Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Kommunala bolag – vilka särdrag har de och hur fungerar de i praktiken?

Kommunala bolag – vilka särdrag har de och hur fungerar de i praktiken?

Om kursen

Kommunala aktiebolag tar hand om en stor del av verksamheterna inom den offentliga sektorn. I dag finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. Det regelverk som reglerar de kommunala aktiebolagen och deras verksamheter är ofta svårt att tillämpa i praktiken. Anledningen till detta är bland annat att regelverket hamnar i vad som förenklat kan beskrivas som ett gränsland mellan den offentliga världen och den privata världen.

Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva? Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren? När kan koncernbidrag lämnas? Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder? Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk kunskap om de regelverk som gäller för kommunala aktiebolag. Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare ha en förståelse för vilka särskilda krav som gäller för kommunala bolag och hur bolagen förväntas förhålla sig till dessa krav. 

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs får samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

För vem passar kursen?

Denna kurs vänder sig till dig som är tjänsteman och jurist i kommun och kommunala aktiebolag men också till dig som är advokat och kommer i kontakt med dessa bolag. Kursen är en introduktion och du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Programpunkter 

  • Varför bilda ett kommunalt aktiebolag och vilka särskilda krav måste kommunen ställa på dessa bolag? Hur bildas de? Vilka krav finns? Vilka är för- respektive nackdelarna?
  • Vad får ett kommunalt aktiebolag göra? Den allmäna kompetensen, de kommunrättsliga principerna och speciallagstiftning.
  • Styrinstrument/politikens möjlighet att styra bolaget – bolagsordningen, ägardirektiv, uppsiktsplikt och informella sätt att styra bolaget i önskvärd riktning.
  • Samarbete mellan kommuner, landsting och andra aktörer – kompetensfrågor, aktieägaravtal.
  • Kommunala aktiebolag på konkurrensutsatt marknad – offentlig upphandling, kommunal näringsverksamhet, offentlig säljverksamhet, konkurrensrätt och statsstöd.
  • Aktiebolagsrätt för kommunala aktiebolag – styrelsen, VD, revisor, överklagan KAB:s beslut, skadeståndsrättsliga ansvar och jäv.
  • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet – i vilka kommunala aktiebolag aktualiseras det?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Omdöme om kursen (4,6/5)

Omdöme om kursen (4,6)

Baseras på 5 kursdeltagare

Patrik Kastberg

Kursledare

Patrik Kastberg Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Kommunala bolag – vilka särdrag har de och hur fungerar de i praktiken?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024