Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Nyanställd i kommunen – juridiken du behöver

Nyanställd i kommunen – juridiken du behöver

Om kursen

Som anställd hos en kommunal arbetsgivare behöver du ha kännedom om flera viktiga regelverk som styr det dagliga arbetet samt den offentliga förvaltningen för att bedriva ett rättssäkert arbete. Att inte känna till den relevanta juridiken innebär risker – både för dig själv och din arbetsgivare.

Här kommer kursen Nyanställd i kommunen in i bilden. Kursen syftar till att du ska bli trygg i din roll och kunna göra ett rättssäkert arbete. Fokus ligger på att ge dig den nödvändiga kunskapen som krävs för att navigera genom den ibland svårförståeliga förvaltningsstrukturen.

Kursen inleds med en introduktion till olika begrepp som befogenheter, reglementen och delegationer. Vi ger även en översikt av allmänna handlingar och dess betydelse för den kommunala verksamheten, följt av en översikt av sekretesslagstiftningen. GDPR och dess tillämpning inom kommunal verksamhet utgör också en viktig del av kursen, tillsammans med den lagliga ramen för offentlig upphandling och dess syfte.  

Vidare diskuteras de krav det finns på dig som kommunalt anställd, vad gäller bland annat att vara tillgänglig via post, telefon och e-post, och därtill även hur en begäran om allmän handling bör hanteras.

Kursledarna kommer också att hänvisa till andra viktiga lagstiftningsområden som är särskilt relevanta för dig i det dagliga arbetet som kommunalt anställd hos en offentlig arbetsgivare. Under kursens gång väver vi hela tiden in vad som kan hända när du på ett eller annat sätt gör fel och vilket ansvar det innebär.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd tjänsteperson i kommunen. Kursen är en introduktionskurs och passar lika väl dig med juridisk utbildning som dig med annan bakgrund.

Programpunkter

 • Vad är en kommun?
 • Kommunala befogenheter
 • Reglementen och delegation
 • Principerna som styr tjänstepersonens agerande: legalitets-, objektivitets-, likabehandlings- och saklighetsprincipen
 • Den goda förvaltningen – service, tillgänglighet och utgångspunkter för handläggningen
 • Diskrimineringsförbuden
 • Allmänna handlingar, sekretess, meddelarfrihet med mera
 • Dataskyddsregler – en hänvisning
 • Offentlig upphandling, inköp och avtalsrätt
 • Att skilja mellan det privata och tjänsten: regeringsformen, yttrandefrihet, lojalitetsplikt
 • Olovliga bisysslor
 • Mutor och jäv
 • Ansvar: straffrättsligt, skadeståndsrättsligt, revisionsrättsligt/kommunal revision, politiskt
 • JO, JK, tillsynsmyndigheter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Anders Vedin

Kursledare

Anders Vedin Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

Beata Rosvall

Kursledare

Beata Rosvall Rådgivare och jurist

Beata Rosvall är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom framför allt IT-rätt och dataskydd på JP Infonet. Beata har tidigare arbetat som dataskyddsombud och nämndsekreterare, och har erfarenhet av både statlig och kommunal sektor.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:30 Livesänd Antal platser stacks 4650 kr exklusive moms

Kurs: Nyanställd i kommunen

Tillfälle: den 1 oktober 2024 09:00-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Nyanställd i kommunen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024