Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Totalförsvarsjuridik i praktiken

Totalförsvarsjuridik i praktiken

Om kursen

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det totalförsvar som monterades ner åren efter kalla krigets slut ska åter byggas upp – och det måste göras omgående. Samhället står inför stora utmaningar. På många håll saknas kunskap och aktuella erfarenheter av civil beredskap och vad det innebär i praktiken.

Denna översiktskurs går igenom gällande lagstiftning och vilka krav olika aktörer konkret behöver uppfylla. Vi behandlar hur det svenska totalförsvaret är organiserat och ger exempel på vilka planeringsåtgärder som ska genomföras. Fokus kommer att vara på planerings- och förberedelsearbetet men vi berör också hur verksamheten är tänkt att bedrivas i höjd beredskap.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är ny eller redan jobbar med krisberedskaps- och civilförsvarfrågor i till exempel rollen som kommunjurist, säkerhetschef eller beredskapssamordnare och vill lära dig mer om hur totalförsvarsjuridiken tillämpas i praktiken. Du kommer att få övergripande kunskap om krisberedskap samt förståelse för begrepp såsom samhällsviktig verksamhet och grundläggande principer för civilförsvaret.

Som förberedelse rekommenderas vår webbkurs ”Civil beredskap och civilt försvar”. Efter kursen ska deltagarna ha en fördjupad förståelse för hur de kan planera sin verksamhet och vilka förändringar de i praktiken kan behöva genomföra.

Programpunkter

  • Inledning – hotbild och omvärldsläget
  • Genomgång av centrala begrepp: totalförsvar, civil beredskap, civilförsvar, krisberedskap, höjd beredskap/krig och totalförsvarsplikt.
  • Översiktlig genomgång av relevant lagstiftning
  • Organisation och samspel mellan olika aktörer: MSB, länsstyrelserna, sektorsansvariga myndigheter, kommuner, regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer
  • Djupdykning i utvalda områden med konkreta exempel (civilplikt/allmän tjänsteplikt, krigsplacering, fullmaktslagar, krisledningsfunktioner, krav på samverkansförmåga etcetera)
  • Metoder och vilken funktion de fyller: risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner, bemanningsplanering
  • Sekretess och säkerhet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Totalförsvarsjuridik i praktiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024