Kurs

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Om kursen

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso-​ och sjukvården. Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso-​ och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte genomför de åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Vårdskador kan få olika konsekvenser för patienten och det är viktigt att de utreds och hanteras på rätt sätt för att privata vårdgivare, kommunen, regionen eller tandvården som vårdgivare ska uppnå kraven på att bedriva god och säker vård.

Under kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar att utreda och hantera uppkomna brister i patientsäkerheten samt regleringen kring att hantera klagomål. Fokusområden är vårdgivarnas interna utredning i form av avvikelsehantering och regleringen av lex Maria, liksom vårdpersonals rapporteringsskyldighet i samband med vårdskada samt patienternas möjligheter att framföra klagomål på vården. Förhållandet mellan exempelvis lex Maria och andra anmälningar som lex Sarah, orosanmälan eller polisanmälan tar vi också upp, liksom handläggningsfrågor, sekretessfrågor och gränsdragningsfrågor kopplade till brottsligt förfarande.

Kursen riktar sig till dig som vårdpersonal eller chef inom privat vård, kommun, region eller tandvård som vill lära dig mer om regleringen och hanteringen av avvikelser, Lex Maria och klagomålsärenden i vården. Kursen är även relevant för dig som tjänsteman, handläggare, jurist, förtroendevald med flera som i din roll behöver hantera frågeställningar avseende patientsäkerhet.

Programpunkter • Patientsäkerhet
  - Vad innebär patientsäkerhet, rättslig reglering med mera
 • Avvikelsehantering
  - Systematiskt kvalitetsarbete
 • Lex Maria
  - Definition, ansvarsfördelning, hantering och dokumentation, relation till övriga anmälningar
 • Klagomålshantering
  - Genomgång av den tredelade klagomålshanteringen mellan patientnämnden, vårdgivaren och Inspektionen för vård och omsorg
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med säker vård

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 5 september 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 18 juni 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023