Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Om kursen

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso-​ och sjukvården. Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso-​ och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte genomför de åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Vårdskador kan få olika konsekvenser för patienten och det är viktigt att de utreds och hanteras på rätt sätt för att privata vårdgivare, kommunen, regionen eller tandvården som vårdgivare ska uppnå kraven på att bedriva god och säker vård.

Under kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar att utreda och hantera uppkomna brister i patientsäkerheten samt regleringen kring att hantera klagomål. Fokusområden är vårdgivarnas interna utredning i form av avvikelsehantering och regleringen av lex Maria, liksom vårdpersonals rapporteringsskyldighet i samband med vårdskada samt patienternas möjligheter att framföra klagomål på vården. Förhållandet mellan exempelvis lex Maria och andra anmälningar som lex Sarah, orosanmälan eller polisanmälan tar vi också upp, liksom handläggningsfrågor, sekretessfrågor och gränsdragningsfrågor kopplade till brottsligt förfarande.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som vårdpersonal eller chef inom privat vård, kommun, region eller tandvård som vill lära dig mer om regleringen och hanteringen av avvikelser, Lex Maria och klagomålsärenden i vården. Kursen är även relevant för dig som tjänsteman, handläggare, jurist, förtroendevald med flera som i din roll behöver hantera frågeställningar avseende patientsäkerhet.

Programpunkter

 • Patientsäkerhet
  - Vad innebär patientsäkerhet, rättslig reglering med mera
 • Avvikelsehantering
  - Systematiskt kvalitetsarbete
 • Lex Maria
  - Definition, ansvarsfördelning, hantering och dokumentation, relation till övriga anmälningar
 • Klagomålshantering
  - Genomgång av den tredelade klagomålshanteringen mellan patientnämnden, vårdgivaren och Inspektionen för vård och omsorg
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med säker vård

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 19 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 3 juni 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 9 december 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy