Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Gastón Fernández Palma jobbar som Compliance Officer samt inom Dataskyddsgruppen på Cirio Advokatbyrå AB. Han har drygt 20 års juristerfarenhet från myndigheter och domstol och har bland annat arbetat på Finansinspektionen, Kammarrätten i Stockholm, Skolverket, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Gastón har de senaste åren framförallt jobbat med rättsfrågor kring betaltjänster, förvaltningsrätt, dataskydd, tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets-​ och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen.

Gastón Fernández Palma skriver för JP Förvaltningsnet och analyser  i JP Juridiskt bibliotek samt  lagkommentarerna till lagen om betaltjänster och lagen om elektroniska pengar.

Författare i följande tjänster