Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till penningtvättslagen

Lagkommentaren är skriven av Carin Backander samt Gastón Fernández Palma och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till penningtvättslagen

Med penningtvätt avses att dölja varifrån pengar kommer medan finansiering av terrorism i stället döljer vad pengarna ska användas till.  Förekomsten av såväl penningtvätt som finansiering av terrorism är ett internationellt samhällsproblem som medfört lagstiftning på EU-nivå, däribland Europaparlamentets och rådets fjärde penningtvättsdirektiv, vilket genomförts i svensk rätt genom penningtvättslagen

Åtgärder mot och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism består av två typer av regelverk, dels det straffrättsliga regelverket, dels det administrativa regelverket. Penningtvättslagen är den centrala delen i det administrativa regelverket och har som syfte att förebygga och upptäcka när finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagkommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den innehåller hänvisningar till EU-rätt, nationella förarbeten och rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning är intresserade av det administrativa regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den kan med fördel läsas av verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carin Backander

Myndighetsjurist på Finansinspektionen

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021