Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Lars Borg arbetar sedan 2013 som hovrättsråd/vice ordförande vid Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, och dömer i bland annat fastighetsmål. Han har en traditionell domarutbildning och började i Svea hovrätt som hovrättsråd 2008. Dessförinnan var Lars rådman vid Stockholms tingsrätt under cirka tio år.

Lars är medförfattare till lagkommentaren till fastighetsbildningslagen. 

Vi har intervjuat Lars om hans arbete med lagkommentaren.

Har du fått några nya insikter när du kommenterat lagstiftningen?

När jag kommenterat paragraf för paragraf på det sätt som gjorts i lagkommentaren har jag blivit varse bestämmelser som jag kanske inte tidigare uppmärksammat eller i vart fall inte funderat närmare över. Dessutom har jag fördjupat mig i tillkomsten av olika bestämmelser på ett sätt som man inte alltid behöver göra i dömandet. Sammanfattningsvis kan man säga att jag breddat mitt kunnande när det gäller de bestämmelser jag kommenterat.

Vad har varit roligast med att skriva lagkommentaren till fastighetsbildningslagen? Och vad har varit mest utmanande?

Jag har till största del kommenterat fastighetsbildningslagens processuella bestämmelser. Jag tycker att det varit intressant, men i viss mån utmanande, att fundera över hur de processuella bestämmelserna förhåller sig till vad som allmänt gäller för domstolsprocesser. Mest utmanande har nog varit att, beträffande vissa paragrafer, utröna i vilken utsträckning som de uttalanden som gjordes i propositionen till fastighetsbildningslagen 1969 alltjämt kan anses vara vägledande vid tolkningen av bestämmelsen.

Författare i följande tjänster