Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Lagkommentaren är skriven av domarna Fredrik Ludwigs, Jan Gustafsson, Lars Borg, Margaretha Gistorp och Per-Anders Broqvist.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen innehåller bestämmelser om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering. Lagen trädde i kraft 1972 och har ändrats åtskilliga gånger sedan dess. Landets fasta egendom är av fundamental betydelse i samhället, vilket tar sig uttryck i en utförlig lagreglering präglad av offentlig kontroll av fastighetsbildningen.  

Fastighetsbildningslagen består av 19 kapitel, indelade i sju avdelningar. I denna lagkommentar klargörs rättsläget paragraf för paragraf med fokus på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av lagens bestämmelser.  

Författarna är alla domare i mark- och miljödomstol och kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera den mångfald av olika frågeställningar som präglar denna centrala del av den svenska fastighetsrätten.

Författare

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024