Lisa Waltersson

Rättssakkunnig vid Justitiedepartementet, enheten för domstols- och åklagarfrågor

Lisa Waltersson arbetar sedan 2019 på Justitiedepartementet i huvudsak med straffprocessuella frågor och frågor om unga lagöverträdare. Dessförinnan arbetade hon vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum och som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige. Hon har varit sakkunnig i Utredningen om barn som misstänks för brott.