Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lagkommentaren är författad av Lisa Waltersson som kommenterar lagen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) tillkom i början av 1960-talet. I lagen finns särskilda bestämmelser om handläggning av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt 21 år. Lagen är ett komplement till rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2–30 b §§ samt 40–41 §§ tar sikte på barn och unga som har fyllt 15 år medan bestämmelserna i 31–38 §§ tar sikte på barn som inte har fyllt 15 år. I 39 § finns en bestämmelse som handlar om samverkan mellan kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare.

I kommentaren behandlas bestämmelserna paragrafvis. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar unga lagöverträdare. Det kan exempelvis handla om polisanställda, åklagare, domare och advokater, men också den som arbetar inom socialtjänsten. Kommentaren riktar sig även till forskare inom området samt juridikstuderande.

Författare

Lisa Waltersson

Justitiesekreterare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy