Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Maksymilian Kuźmicz

Doktorand i rättsinformatik

Maksymilian Kuźmicz är doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Han har en juristexamen från KU Lublin och har bland annat deltagit i forskningsprojektet RESHUFFLE vid the Institute for European Law at KU Leuven.

Maksymilians kurser

I den här webbkursen ger vi dig en introduktion till AI och hur det påverkar och kommer att påverka dig framöver, såväl i arbetet som hemma. Ett stort fokus ligger också på hur AI förhåller sig till lagstiftningen, eller kanske snarare, hur måste lagstiftningen förhålla sig till AI? Här kommer vi bland annat in på konkurrensrätt, konsumenträtt, avtalsrätt och straffrätt. Vi diskuterar också hur förhållandet till GDPR ser ut. 

Manus/Föreläsare: Maksymilian Kuźmicz