Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Ola Holmén har arbetat som domare i drygt 20 år, både i allmän domstol och i förvaltningsdomstol med den mesta tiden i förvaltningsdomstol. Under de senare åren har han varit anställd vid Kammarrätten i Jönköping, inledningsvis som kammarrättsråd och sedan år 2018 som kammarrättslagman. Han har hela tiden arbetat på den avdelning som handlägger bl.a. socialförsäkringsmål och har därmed kommit att delta i en stor mängd avgöranden som gäller just den måltypen.

Vid sidan av arbetet som domare har Ola bedrivit undervisning inom olika rättsområden, både på högskola och vid Domstolsakademin. Han har också föreläst inom ämnena förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt för olika myndigheter.

Ola författar lagkommentar till socialförsäkringsbalken. 

Författare i följande tjänster