hammer lagkommentar till socialförsäkringsbalken

Lagkommentaren är skriven av bland andra Sara Stendahl, Ola Holmén och Finn Kronsporre och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i balken.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med införandet var att få till en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som slutligen kom att ersätta cirka 30 gällande socialförsäkringslagar. Balken omfattar samtliga av de socialförsäkringsförmåner som administreras av bland annat Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i sammanlagt åtta avdelningar, A–H:

  • Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner.
  • I avdelningarna B–G finns bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna som i huvudsak är ordnade efter olika behovssituationer under en livscykel.
  • Under avdelning H presenteras vissa bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande samt organisation.

I kommentarerna behandlar författarna bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Författarna har var och en spetskompetens inom respektive område.

Lagkommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialförsäkringsområdet.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Se alla författare för tjänsten
Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Mikael Westberg

Särskild utredare vid Regeringskansliet

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023