Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till socialförsäkringsbalken

Lagkommentaren är skriven av bland andra Sara Stendahl, Ola Holmén och Finn Kronsporre och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i balken.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med införandet var att få till en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som slutligen kom att ersätta cirka 30 gällande socialförsäkringslagar. Balken omfattar samtliga av de socialförsäkringsförmåner som administreras av bland annat Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i sammanlagt åtta avdelningar, A–H:

  • Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner.
  • I avdelningarna B–G finns bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna som i huvudsak är ordnade efter olika behovssituationer under en livscykel.
  • Under avdelning H presenteras vissa bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande samt organisation.

I kommentarerna behandlar författarna bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Författarna har var och en spetskompetens inom respektive område.

Lagkommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialförsäkringsområdet.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Ola Holmén

Kanslichef och biträdande rektor för...

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Se alla författare för tjänsten
Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Mikael Westberg

Särskild utredare vid Regeringskansliet

Ola Holmén

Kanslichef och biträdande rektor för...

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024