Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Finn Kronsporre

Jurist

Finn Kronsporre är jurist och socialrättsexpert och har lång erfarenhet av socialrätt med särskild fokus på LSS. Finn har under många år arbetat med juridisk rådgivning och processföring. Detta med tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans. Han leder kurser, håller föreläsningar och handleder yrkesverksamma inom aktuella områden.

Författare i följande tjänster

Finns kurser

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans.

Kursledare: Finn Kronsporre Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 6 mars 2025, 10 oktober 2025

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Kursledare: Finn Kronsporre Livesänd Antal platser 2-dagarskurs Fler tillfällen: 15–16 januari 2025, 23–24 april 2025, 27–28 augusti 2025, 20–21 november 2025

När ett gynnande beslut om ekonomisk ersättning för personlig assistans fattats av kommunen är ärendet inte nödvändigtvis avslutat. Den enskilde kan vara missnöjd med antalet timmar men också med den tidpunkt från vilken ekonomisk ersättning ska betalas ut.

Kursledare: Finn Kronsporre Livesänd Antal platser ½-dagskurs