Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Roland Haglund har arbetat med förvaltningsrättslig forskning, tingsmeriterat och under många år undervisat i rättsvetenskap, särskilt med förvaltningsrätt, socialrätt och socialförsäkringsrätt. Han har vid Örebro universitet haft akademiledande uppdrag som prefekt för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Som praktiker har han en tid arbetat som stadsjurist i Örebro kommun och senare som dess valnämndsordförande. Roland Haglund har arbetat som juridisk konsult och tjänstgjort som särskild ledamot i förvaltningsdomstol. I internationell tjänst har han medverkat som expert i rättsutvecklingsprojekt och även som internationell valobservatör. 

Författare i följande tjänster