Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lagkommentaren är skriven av Roland Haglund och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) reglerar de behov som finns att, inom ramen för ett socialförsäkringsskydd, ge möjligheter till ersättning under en tid av arbetslöshet. Denna försäkringsform, med rötter i en facklig organisationsvärld, har utvecklats från tidigt 1900-tal och ställde till en början krav på ett frivilligt medlemskap. Modellen bygger på många sätt alltjämt på den bakgrunden, men rättsområdet har förändrats åtskilliga gånger.

Beslut i försäkringsärenden tas på en första nivå av någon av de många registrerade arbetslöshetskassorna, till vilken den sökande är ansluten eller anknuten. Handläggningen tar i väsentliga delar stöd i allmänna förvaltningsrättsliga principer. Lagen är, efter alla omdaningar med såväl kompletteringar som undantag, ett förhållandevis svårtillgängligt regelverk, med alla tillkommande bestämmelser i både förordningstext och i föreskrifter av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Denna kommentar till lagen innehåller i några delar en presentation av sådana preciserade normer, men ger också besked för att söka vidare till andra mer specificerade bestämmelser.

Kommentaren redovisar under respektive paragraf relevanta förarbetsuttalanden, belysande rättsfall och något från den ganska begränsade rättsvetenskapliga litteraturen på området. Rättsområdet är dynamiskt och kommentaren vill orientera läsaren inom ett område som är föränderligt och som inom en nära framtid kan komma att få en delvis annan struktur.

Kommentaren vänder sig till alla som är intresserade av en arbetsmarknadspolitiskt central lagstiftning och en speciell del av socialförsäkringssystemets mekanismer. Det kan gälla praktiserande jurister, såväl anställda som företagare, arbetsgivare, personalvetare, socionomer samt verksamma i fackliga organisationer, myndigheter och domstolar. Kommentaren kan också vara en informationskälla för politiker, journalister och andra som önskar fördjupa sig i ämnet.  

Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy