Vanja Marcusson

Kammarrättsråd, Dömande avdelning, Kammarrätten i Sundsvall

Vanja Marcusson arbetar som kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall och har tidigare arbetat på Förvaltningsrätten i Uppsala, Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen. Hon har även erfarenhet av arbete på myndigheter, bl.a. Försäkringskassan och Bolagsverket. Hon undervisar om offentlig upphandling för Domstolsakademins räkning.

Vanja författar lagkommentar till lagen om upphandling av koncessioner.

Författare i följande tjänster