Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till dataskyddslagen

Lagkommentaren är författad av Monika Wendleby som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till dataskyddslagen

Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning preciserar – precis som namnet antyder – vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen där Sverige fått nationell kompetens att lagstifta. Preciseringarna förklarar vad som ska anses vara allmänt intresse och rättslig förpliktelse liksom preciseringar kring integritetskänsliga personuppgifter (känsliga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser och personnummer). Vidare finns bestämmelser om dataskyddsombuds tystnadsplikt och preciseringar av GDPR: förhållande till svenska grundlagar och begreppet journalistiska ändamål. 

Dataskyddslagen, även kallat kompletteringslagen, innehåller även vissa förfarandebestämmelser. Lagen kompletterar artikel 83 rörande sanktioner genom att klargöra vad som gäller för myndigheter och vid behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. Vidare innehåller den förtydliganden kring rättsmedel (vilka beslut som är överklagbara) och skadestånd. Den innehåller även bestämmelser som utökar GDPR:s tillämplighet inom säkerhetsskyddsområdet.

Eftersom det rör sig om kompletterande bestämmelser är det viktigt att den svenska lagstiftningen håller sig inom de mandat GDPR ger. Denna fråga analyseras genomgående i kommentaren och svagheter i genomförandet lyfts upp.  Vidare beskrivs hur varje paragraf genomför eller kan kopplas till artiklar i GDPR. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024