Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till öppna data-lagen

Lagkommentaren är skriven av Monika Wendleby. Kommentaren beskriver rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till öppna data-lagen

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna data-​lagen) trädde i kraft i augusti 2022. Den ställer krav på myndigheter, offentligt styrda organ och offentliga företag att tillhandahålla öppna data (begreppen förklaras utförligt i kommentaren). Syftet med lagen är att främja innovation och digitalisering genom vidareutnyttjande av data från offentlig sektor.  

I kommentaren till lagen gås centrala begrepp igenom och förklaras. Detta skapar förståelse för vilka krav som gäller för de organisationer som omfattas. En speciell komplikation är hur begreppet ”öppna data” förhåller sig till begreppet ”handling” i tryckfrihetsförordningen. Även förhållandet till annan lagstiftning som offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och säkerhetsskyddslagen förklaras. Detta är särskilt viktigt eftersom förfarandet i hanteringar av begäranden om att få öppna data är nära kopplat till annan lagstiftning. Kommentaren innehåller även analyser av bestämmelser om publiceringskrav, förfarande, överklagande med mera.

Öppna data-lagen genomför det direktiv som Europaparlamentet och rådet antog den 20 juni 2019, direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Kopplingen till direktivet beskrivs liksom frågetecken i det svenska genomförandet. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024