Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till insolvensförordningen

Lagkommentaren är skriven av advokat Kenneth Nilsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till insolvensförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 antogs den 20 maj 2015 och tillämpas på insolvensförfaranden som inletts från den 26 juni 2017.

Förordningen utgör stommen för EU:s internationella insolvensrätt. Förordningen gäller i alla medlemsstater utom Danmark. Förordningen innehåller bland annat lagvalsregler, skyddsregler, vissa materiella regler som reglerar någon aspekt av genomförandet av ett insolvensförfarande samt en regel om domstols behörighet (forum). 2015 års insolvensförordning är en omarbetning av 2000 års insolvensförordning (EG) 1346/2000 och ersätter den.

Insolvensförordningen bygger på ett system som i stor utsträckning ger företräde åt lagen i det land där ett förfarande inleds. Därför är de regler i förordningen om var ett insolvensförfarande ska inledas av grundläggande betydelse. Förordningen bygger på en uppdelning i huvudinsolvensförfaranden och territoriellt begränsade förfaranden. Huvudinsolvensförfaranden har verkningar i hela unionen (utom Danmark) och territoriellt begränsade förfaranden i det medlemsland där de beslutats. Båda sorternas förfaranden erkänns dock inom hela EU (utom Danmark) med de verkningar de har enligt inledandestatens lag och förordningens bestämmelser.

Förordningen innehåller vissa materiella regler som skapar rättigheter och skyldigheter för aktörerna i insolvensförfaranden.  

Förordningen innehåller slutligen särskilda regler om samordningsförfaranden för koncerner och inrättande av insolvensregister.

Kommentaren vänder sig till jurister som är praktiskt verksamma som konkursförvaltare eller företagsrekonstruktörer, som rådgivare till fordringsägare eller anställda vid banker och andra kreditgivare samt domare som har att hantera frågor om konkurser och rekonstruktioner eller tjänstemän vid tillsynsmyndigheten i konkurser. Även andra med ett praktiskt intresse för internationella verkningar av insolvensförfaranden kan ha glädje av kommentaren.

Författare

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

EU:s insolvensförordning – En kommentar

För dig som tycker om att bläddra i ett fysiskt exemplar finns nu boken "EU:s insolvensförordning – En kommentar" av Kenneth Nilsson tillgänglig för köp. 

Pris: 490kr exkl moms.
Leveranstid: Skickas inom 5 arbetsdagar. Frakt tillkommer.

Lägg din beställning till: order@jpinfonet.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021