Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om företagsrekonstruktion

Lagkommentaren är skriven av Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion innebär ett förfarande där en näringsidkare, som bedöms ha en god affärsidé, men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs. Begreppet används ibland som en allmän beteckning på stora förändringar av företag i problem, men i många länder finns ett särskilt juridiskt förfarande för företagsrekonstruktion, som innebär att en näringsidkare kan få ett skydd mot konkurs under en viss tid. Sveriges första företagsrekonstruktionslag var från 1996, men är nu sedan den 1 augusti 2022 ersatt av en helt ny lag.

I denna lagkommentar kommenteras den nya företagsrekonstruktionslagen paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och kommer efterhand att innehålla information om hur den har kommit att tillämpas av Högsta domstolen.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om företagsrekonstruktion. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På privata marknaden kan nämnas konkursförvaltare samt tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om företagsrekonstruktion utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Författare

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021