Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) omfattar i huvudsak personer som ges psykiatrisk tvångsvård som brottspåföljd eller som är häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem. I LRV regleras bland annat förutsättningarna för vård, hur vården ska utformas, var vården ska bedrivas och vem som fattar beslut i olika avseenden. LRV har utformats i nära anslutning till regleringen i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), vilket innebär att behandlingen av patienten och liknande frågor om innehållet i vården ska gälla i princip på samma sätt vid rättspsykiatrisk vård som för den psykiatriska tvångsvården i övrigt. Motivet till att ha en särskild lag om rättspsykiatrisk vård är bland annat intresset av att samhällsskyddet inte eftersätts vid behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. I brottsbalken finns de särskilda bestämmelserna om brottspåföljden ”överlämnande till rättspsykiatrisk vård”.

I denna lagkommentar till LRV redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till läkare och handläggare inom Kriminalvården, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy