Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om betalningsföreläggande och handräckning

Lagkommentaren är skriven av Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell. Kommentaren skildrar det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om betalningsföreläggande och handräckning

Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning reglerar ett förfarande som ofta kallas för en summarisk process.

Genom ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande fastställs en fordran som inte är tvistig. Ett utslag i ett mål om handräckning fastställer någon annan typ av förpliktelse, till exempel att flytta från en bostad, att lämna tillbaka något som någon har lånat eller att ta bort ett hinder som någon olovligen har satt upp. Båda dessa typer av utslag kan verkställas enligt reglerna i utsökningsbalken och handläggs av Kronofogdemyndigheten. De är, jämfört med en process vid tingsrätt, enkla, snabba och billiga

I denna lagkommentar kommenteras lagen paragraf för paragraf. Kommentaren bygger främst på lagens förarbeten och de vägledande domstolsavgöranden som har meddelats sedan lagen trädde i kraft.

Kommentaren riktar sig till jurister och andra som arbetar praktiskt med betalningsföreläggande och handräckning.

Fredrik Benndorf är pensionerad rådman. Han har under sitt yrkesliv bland annat varit chef för Skuldsaneringsenheten och Tillsynsmyndigheten i konkurser, båda vid Kronofogdemyndigheten. Efter sin pensionsavgång författar han numera lagkommentarer.

Nils-Bertil Morgell har efter sin notarietjänstgöring arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Efter sin pensionsavgång författar han lagkommentarer samt undervisar vid universitet och högskolor.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021