Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Lagkommentaren är skriven av Ebba Sverne Arvill och fokuserar på den praktiska tillämpningen samt tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, LEKI, innehåller grundläggande bestämmelser för estetiska behandlingar.  

I lagen definieras syftet med lagen, vilka behandlingar som omfattas och vilka som får utföra dem. Lagen fastställer också att vissa andra lagar som gäller för hälso- och sjukvården även är tillämpliga på estetiska behandlingar. 

Det innebär bland annat att dessa lagars bestämmelser om systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är tillämpliga, att IVO har tillsyn över verksamheten, att patientjournal ska föras och att vårdgivarna ska ha en patientförsäkring. 

Lagkommentaren behandlar lagens bestämmelser och ger läsaren en vägledning för den praktiska tillämpningen av lagen. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till jurister, vårdgivare och verksamhetsansvariga samt hälso- och sjukvårdspersonal.  

Författare

Ebba Sverne Arvill

Jurist, författare och föredragshållare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy