Ebba Sverne Arvill

Författare och föreläsare

Ebba Sverne Arvill är jurist och besitter en omfattande erfarenhet inom rättsväsendet. Hon har haft flera höga befattningar, såsom chef för avdelningen för särskilda utredningar inom polisen, föredragande hos JO, sekreterare i 1993 års rättshjälpsutredning, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, byråchef hos Riksåklagaren, länspolismästare och även rektor för Polishögskolan.

Ebba kommer att arbeta med att hålla föreläsningar för JP Infonet under kursen om lagen om omhändertagande av berusade personer, samt olika ämnen inom hälso- och sjukvård.

Ebba skriver dessutom lagkommentarer för JP Infonet, däribland följande lagar: 

  • Abortlag (1974:595)

Författare i följande tjänster

Ebbas kurser

En kurs för dig som vill få en översikt i LOB – lagen om berusade personer och i regelverket i lagen om egenvård.

Kursledare: Ebba Sverne Arvill Stockholm/Livesänd Antal platser ½-dagskurs