Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till tandvårdslagen

Kommentaren till tandvårdslagen är skriven av Ebba Sverne Arvill och fokuserar på den praktiska tillämpningen samt tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till tandvårdslagen

Tandvårdslagen (TvL) innehåller de grundläggande bestämmelserna för svensk tandvård samt hur tandvården ska organiseras och bedrivas. TvL motsvarar hälso- och sjukvårdslagen som gäller för övrig hälso- och sjukvård och har i många delar en likartad uppbyggnad. 

Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner som huvudmän. TvL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för tandvården.

I lagen definieras vad tandvård är. Bestämmelserna i TvL ger uttryck för flera grundläggande principer avseende tandvårdens mål, organisation, planering och ansvaret att erbjuda tandvård. Lagen innehåller också bestämmelser om barnets bästa i tandvården samt vårdavgifter och principer för ersättning för tandvård.

Lagkommentaren behandlar lagens bestämmelser med utgångspunkt i dagens reglering. Kommentaren ger läsaren en vägledning för den praktiska tillämpningen av lagen. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till jurister, verksamhetsansvariga, tandvårdpersonal samt förtroendevalda som är ansvariga för tandvården i regionerna.

Författare

Ebba Sverne Arvill

Jurist, författare och föredragshållare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy