Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till inkassolagen

Lagkommentaren är skriven av Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till inkassolagen

En borgenär som inte har fått betalt för sin fordran vill som regel kräva gäldenären på betalning. Borgenärens åtgärder för att på detta sätt få betalt kallas inkasso och är reglerat i inkassolagen.

Lagen reglerar inkassoförfarandet både för egeninkasso (när en fordringsägare själv driver in sina egna fordringar) och när inkassoverksamheten bedrivs av ombud. Lagen syftar till att i första hand skydda gäldenärer mot otillbörliga inkassometoder samt de skador och olägenheter som kan uppstå på grund av sådana metoder.

I denna lagkommentar kommenteras lagen paragraf för paragraf. Kommentaren bygger främst på lagens förarbeten och de vägledande domstolsavgöranden som har meddelats sedan lagen trädde i kraft.

Kommentaren riktar sig till jurister och andra som arbetar praktiskt med inkassoverksamhet.  

Författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021