Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till inkomstskattelagen

Lagkommentaren är skriven av Nick Dimitrievski, Mats Höglund, Klas Innerstedt, Jan Kellgren och Stefan Olsson. Kommentaren skildrar det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till inkomstskattelagen

I inkomstskattelagen (1999:1229), IL, regleras inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Lagen innehåller grundläggande skatteregler både för fysiska personer och för företag. Skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter i alla tre inkomstslag behandlas. Inkomstslaget näringsverksamhet innehåller bland annat regler om skattefri utdelning inom koncerner, koncernbidrag samt resultatjusteringsmöjligheter. Vidare innehåller lagen regler om grundavdrag, skatteberäkning samt skattereduktioner.

I denna lagkommentar, som byggs ut efter hand, kommenteras IL paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Vidare redogörs för de bestämmelser som utgör implementering av EU-rättsliga regler, och där EU-domstolens praxis påverkar svensk nationell skatterätt.

Kommentaren vänder sig till jurister, ekonomer och andra som i sin yrkesutövning behöver behandla inkomstskattefrågor. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater, skatterevisorer, skatterådgivare, tjänstemän vid banker och jurist- och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om det svenska inkomstskattesystemet utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HFD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Nick Dimitrievski

Universitetslektor i finansrätt, Karlstads...

Mats Höglund

Docent i finansrätt, Karlstads universitet

Klas Innerstedt

F.d. rådman

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Stefan Olsson

Professor i finansrätt vid Handelshögskolan,...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023