Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till skatteförfarandelagen

Lagkommentaren är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till skatteförfarandelagen

I skatteförfarandelagen (SFL) regleras hur Skatteverket och förvaltningsdomstolarna ska handlägga skatteärenden. I SFL regleras bland annat när och hur skatt ska betalas, när och hur ett skattebeslut kan omprövas och överklagas samt vilka möjligheter en skattebetalare har att få anstånd. SFL innehåller även regler om betalningssäkring och företrädaransvar. SFL innehåller däremot inte i övrigt några materiella skattebestämmelser. Sådana finns i exempelvis inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.

I denna lagkommentar, som byggs ut efter hand, kommenteras SFL paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Kommentaren vänder sig till jurister, ekonomer och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga skatteförfarandefrågor. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater, skatterevisorer, skatterådgivare, tjänstemän vid banker och jurist- och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om hur olika typer av skatteärenden handläggs utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HFD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023