Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till mervärdesskattelagen

Lagkommentaren är skriven av professor Eleonor Kristoffersson som kommenterar lagen och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen och andra som är i behov av kunskap i frågor om moms.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till nya mervärdesskattelagen

Den 1 juli 2023 träder en ny mervärdesskattelag (2023:200) i kraft. Lagen utgör en omarbetning av 1994 års mervärdesskattelag (1994:200) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har en ny struktur, är språkligt moderniserad och är anpassad till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. Lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. är inarbetade i den nya lagen.

Kommentaren till den nya mervärdesskattelagen är författad av professor Eleonor Kristoffersson som har forskat om mervärdesskatt sedan 1998 och är en av landets ledande experter på området. I kommentaren återfinns relevanta förarbetsuttalanden och prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen, tillsammans med författarens egen analys.

Kommentaren vänder sig till alla som arbetar med mervärdesskatt. Den är unik på så sätt att den kommenterar samtliga av mervärdesskattelagens bestämmelser. Kapitlen publiceras allt eftersom de författas. Kommentaren är ett värdefullt arbetsredskap för redovisningskonsulter, skattejurister, domare, ekoåklagare, revisorer och alla som kommer i kontakt mer mervärdesskatterättsliga frågor i sin yrkesroll.

Under produktion

I följande lagkommentar är paragrafer i flera kapitel kommenterade. Resterande kapitel och paragrafer publiceras löpande.

Författare

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023