Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lagkommentaren är skriven av Katarina Ladenfors som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden genomför direktiv (93/13/EEG) om oskäliga villkor i konsumentavtal och syftar till att motverka näringsidkares användande av oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal. Lagen gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter och även avtalsvillkor som näringsidkare använder när de förmedlar sådana erbjudanden från en näringsidkare eller någon annan.

Lagen innehåller marknadsrättsliga bestämmelser om bland annat förbud för näringsidkaren att använda oskäliga villkor. En ansökan om förbud får göras av Konsumentombudsmannen. Om Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte göra någon ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. Lagen innehåller även civilrättsliga bestämmelser om bland annat tolkning av konsumentavtal och skydd mot lagvalsklausuler.  

I denna lagkommentar förklaras och sätts lagtexten i ett sammanhang för dig som använder reglerna i ditt arbete, oavsett om det är som advokat, bolagsjurist eller jurist anställd inom den offentliga sektorn. Kommentaren kan givetvis även användas av andra som vill ha vägledning vid tolkning och tillämpning av lagen. Kommentaren baseras på förarbeten, relevant praxis och doktrin.

Författare

Katarina Ladenfors

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021