Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Prisjustering inom offentlig upphandling

Prisjustering inom offentlig upphandling

Om kursen

Efter en lång tid av relativt oförändrade priser har inflationen återvänt. Därmed uppstår även ett behov av att kunna anpassa avtals prisnivåer.

Under kursen behandlas inledningsvis möjligheten att utan stöd i avtal justera priser i förhållande till såväl avtalsrättslig som upphandlingsrättslig reglering. Därefter behandlas olika tekniker för att redan i avtal skapa utrymme för att justera avtalade priser, såsom anknytningar till olika slags index, omförhandlingsmöjligheter, begränsade avtalstider och begränsad bundenhet.

 Kursen syftar till att fördjupa din insikt om tidpunkter och metoder för att anpassa fasta priser, vilket ger dig bättre kontroll över prisnivåer. Vidare lär du dig att förhandla om prisjusteringar och skapa avtal som ger dig flexibilitet i hantering av prisförändringar.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig i huvudsak till dig som arbetar som upphandlare eller inköpare inom offentlig sektor eller som leverantör till offentlig sektor. Bortsett från begränsade upphandlingsspecifika avsnitt är kursen lämplig även för inköpare och leverantörer inom privat sektor. Den syftar till att stärka din förmåga att på ett effektivt sätt hantera prissättningsfrågor, fatta välgrundade beslut för ömsesidigt gynnsamma avtal och minska risken för konflikter.

Programpunkter

 • Avtal, offerter och bundenhet
 • Prisjusteringar utan stöd i avtalet
 • Prisjusteringar m.m. med stöd i avtalet
  –Indexklausuler
  –Omförhandlingsklausuler
  –Avtalstid och rätt till uppsägning
  –Bundenhet till ramavtal

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jon Kihlman

Kursledare

Jon Kihlman Advokat, jur.dr

Kursen leds av advokat, jur.dr Jon Kihlman. Han har arbetat med kommersiell avtalsrätt i drygt 30 år och med offentlig upphandling i ca 15 år. Hos JP Utbildning håller Jon kurser inom upphandling

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Kurs: Prisjustering inom offentlig upphandling

Tillfälle: den 11 oktober 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Prisjustering inom offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 4190 kr exklusive moms

Kurs: Prisjustering inom offentlig upphandling

Tillfälle: den 11 oktober 2024 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Prisjustering inom offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024