Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han bedriver egen advokatverksamhet i Stockholm med inriktning mot svensk och internationell kommersiell avtalsrätt – i synnerhet köprätt – och i viss mån offentlig upphandling. Utöver doktorsavhandlingen, som behandlar felreglerna i köprätten, har han skrivit bl.a. CISG. En kommentar, och är medförfattare till Köplagen. En kommentar, båda i Lexino.

Jon Kihlman har författat lagkommentaren till avtalslagen.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag har varit advokat sedan 2005. Jag disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Jag bedriver egen advokatverksamhet med fokus mot kommersiella avtal och offentlig upphandling.

Utöver avhandlingen har jag skrivit bland annat böckerna CISG – En kommentar och Köprätten – En introduktion, samt varit medförfattare till Köplagen – En kommentar och varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Härtill har jag skrivit rapporterna Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling, båda på uppdrag av Svensk Näringsliv, samt åtskillig artiklar, framför allt om svensk och internationell avtalsrätt samt offentlig upphandling. Vid sidan av advokatverksamheten är jag också ledare för ett nätverk i kommersiell avtalsrätt och föreläser vid såväl traditionella utbildningar som e-utbildningar. Jag har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom obligationsrätten de närmaste åren?

Den stora frågan inom obligationsrätten, åtminstone i närtid, är naturligtvis kopplad till Coronakrisen. I första hand är det då fråga om vad som ibland benämns ”hardship”, och som i äldre svensk rätt ibland benämndes ”ekonomisk force majeure”. I ett längre perspektiv finns knappast några ”stora frågor”. Obligationsrätten är – och skall vara – tämligen trögrörlig.

Offentlig upphandling skulle må bra av ett större fokus på innehållet i och tillämpningen av de avtal som den syftar till, vilket skulle kunna reducera åtskilliga upphandlingsrättsliga problem. Det är egentligen en enormt stor fråga, men den gäller snarare kunskap, attityd och hantering än lagreglering.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av obligationsrätt?

De största utmaningarna inom obligationsrätten är nog dels att hantera en fortsatt internationalisering utan att gå i de fällor som finns i form av terminologi som i andra rättsordningar har givits en specifik betydelse, dels att göra avtal mer följsamma mot den affär som de syftar till att skapa och stödja. Det finns väldigt mycket dålig juridik som snarare motverkar affärer än stödjer dem. Det är många gånger inte minst en fråga om pedagogik gentemot uppdragsgivare, men naturligtvis också om kunskap och juridisk förmåga.

Inom offentlig upphandling är den största utmaningen utan tvekan det ovan nämnda behovet av en förskjutning av fokus från upphandling till avtal.

HUr ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Formatet för JP Infonets rättsfallsanalyser passar mig. De skall inte vara alltför långa, vilket innebär att de går att skriva någorlunda snabbt. De är emellertid tillräckligt långa för att det ändå skall finnas utrymme för en ordentlig analys. Och det är både roligt och nyttigt att ha ett så påtagligt skäl för ordentligt sätta sig in i nya rättsfall.

Författare i följande tjänster

Jons kurser

Kursen syftar till att fördjupa din insikt om tidpunkter och metoder för att anpassa fasta priser, vilket ger dig bättre kontroll över prisnivåer. Vidare lär du dig att förhandla om prisjusteringar och skapa avtal som ger dig flexibilitet i hantering av prisförändringar.

Kursledare: Jon Kihlman Stockholm/Livesänd Antal platser ½-dagskurs

I den här kursen går Jon Kihlman igenom hur upphandlande myndigheter eller enheter kan förbättra offentliga upphandlingar genom att förenkla dem.

Kursledare: Jon Kihlman

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.