Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till avtalslagen

Lagkommentaren är skriven av advokat och juris doktor Jon Kihlman. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till avtalslagen

Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-​post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.

I kommentaren behandlas ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis. I kommentarer till några bestämmelser – 1 §, 10 §, 11 § och 36 § – har samlats mer övergripande redogörelser för frågor som är av betydelse för även åtskilliga andra bestämmelser i lagen.

Lagen består av fyra kapitel. I det första behandlas slutande av avtal, även om regleringen i delar är tillämplig även för andra rättshandlingar. Det andra kapitlet behandlar fullmakter, framför allt relationen mellan fullmaktsgivare och tredje man. l det tredje kapitlet behandlas rättshandlingars ogiltighet och jämkning. Objektet för ogiltighet kan således vara ett avtal, men det kan lika gärna vara något annat slags rättshandling, såsom ett anbud, ett borgensåtagande eller något annat åtagande. Och alla rättshandlingar kan i och för sig bli föremål för jämkning. I det fjärde kapitlet behandlas en del relevanta tidpunkter och befordringsrisk för rättshandlingar. 

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han bedriver egen advokatverksamhet i Stockholm med inriktning mot kommersiell avtalsrätt och i viss mån offentlig upphandling. Utöver avhandlingen, som behandlar felreglerna i köprätten, har han skrivit kommentarer till köplagen och CISG, författat boken Köprätten – En introduktion samt varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Han har också skrivit åtskilliga artiklar och rapporter om avtals-​ och upphandlingsrättsliga frågor.

Författare

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Avtalslagen – En kommentar

För dig som tycker om att bläddra i ett fysiskt exemplar finns nu boken "Avtalslagen – En kommentar" av Jon Kihlman tillgänglig för köp. 

Pris: 530kr exkl moms.
Leveranstid: Skickas inom 5 arbetsdagar. Frakt tillkommer.

Lägg din beställning till: order@jpinfonet.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy