Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till distansavtalslagen

Lagkommentaren är skriven av Agnes Hammarstrand och Anna Ersson som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till distansavtalslagen

I takt med den ökade e-handeln har lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) fått allt större praktisk betydelse. Syftet med distansavtalslagen är att skydda konsumenter som ingår distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det primära innehållet i lagen är näringsidkarens omfattande informationsskyldighet och konsumentens rätt att ångra avtalet inom 14 dagar (ångerrätt).

Den första lagen om hemförsäljning infördes 1971 och dagens distansavtalslag infördes 2005. Sedan dessa har det skett omfattande ändringar i lagen, framför allt 2014 då Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter genomfördes i svensk rätt. Lagen uppdaterades senast 2022, då i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ett moderniserat konsumentskydd. Distansavtalslagen samspelar med ett stort antal andra lagar, såsom marknadsföringslagen och prisinformationslagen.

I denna lagkommentar kommenteras distansavtalslagen paragraf för paragraf.  Kommentaren är skriven ur ett praktiskt perspektiv och fokuserar på de frågor som är vanligt förekommande för företag som säljer varor och tjänster på distans. Kommentaren vänder sig till såväl jurister som andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor som omfattas av distansavtalslagen, såsom till exempel e-handelschefer, marknads- och kommunikationsansvarig samt kundtjänst.

Författare

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi

Anna Ersson

Advokat på Advokatfirman Delphi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy