Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om offentlig anställning

Lagkommentaren är skriven av Johan Sigeman, Katarina Broman och Niklas Wallentin och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om offentlig anställning

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) är den svenska lag som reglerar anställningen för de flesta som arbetar för staten, och i vissa avseenden även för dem som arbetar för kommuner och regioner.

Den nuvarande lagen om offentlig anställning infördes den 1 juli 1994, och ersatte då den tidigare lagen från 1976.

I lagkommentaren analyseras de olika paragraferna i LOA i syfte att tydliggöra hur varje enskilt rekvisit ska tolkas. Hänvisningar görs till förarbeten och relevant praxis.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för alla som på olika sätt behöver vägledning för att kunna bedöma om och hur de ska tillämpa lagen.

Författare

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Katarina Broman

Advokat och verksam på Advokatbyrån Sigeman &...

Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy