Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till mönsterskyddslagen

Lagkommentaren är skriven av Julia Asplund och Filip Kylvåg som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till mönsterskyddslagen

Den nu gällande mönsterskyddslagen (1970:485), ML, trädde i kraft den 1 oktober 1970. ML ersatte den tidigare gällande lagen (1899:59) om skydd för vissa mönster och modeller, som då upphörde att gälla. ML har därefter ändrats för att genomföra Europarlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (”mönsterdirektivet”) i svensk rätt. Även bestämmelser om gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (förordningen om gemenskapsformgivning) återfinns i ML. Mönsterrätten är således, liksom varumärkesrätten, harmoniserad inom EU. Medan ML reglerar mönsterskydd i Sverige (vilket uppnås genom registrering), reglerar förordningen om gemenskapsformgivning skydd inom EU (vilket uppnås formlöst). 

Lagen syftar till att uppmuntra nyskapande inom den hantverksmässiga och industriella formgivningen. Mönsterskyddet möjliggör skälig ersättning åt formgivaren för dennes insats och öppnar en väg för tillverkaren att återfå sina investeringar på en ny formgivning. 

I lagen finns bestämmelser om vad som kan skyddas av mönsterrätt, förutsättningarna för att uppnå skydd, ensamrättens innebörd, handläggning av registreringsansökningar, giltighetstid, överlåtelse, ansvar och ersättningsskyldighet samt rättegångsbestämmelser.

I denna lagkommentar förklaras och sätts lagtexten i ett sammanhang för dig som använder reglerna i ditt arbete, oavsett om det är som advokat, bolagsjurist eller jurist anställd inom den offentliga sektorn. Kommentaren kan givetvis även användas av andra som vill ha vägledning vid tolkning och tillämpning av lagen. Kommentaren baseras på förarbeten, relevant praxis och doktrin.

Författare

Filip Kylvåg

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Julia Asplund

Adjungerat råd, Svea hovrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021