Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till offentlighets- och sekretesslagen

Lagkommentaren är skriven av Håkan Sandesjö, Lars Clevesköld och Nina Nilsson Rådeström.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till offentlighets- och sekretesslagen

I denna lagkommentar till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor som berörs av sekretessregleringen.

Lagen består av sju avdelningar med sammanlagt 44 kapitel. Kommentaren är författad av före detta hovrättsrådet Lars Clevesköld, universitetsadjunkten Nina Nilsson Rådeström och före detta generaldirektören Håkan Sandesjö. Arbetet med kommentaren är fördelat mellan dem på följande sätt:

Lars Clevesköld svarar för kommentaren till 1–15, 18, 23, 25 och 29 kap. Nina Nilsson Rådeström svarar för kommentaren till 16–17, 19–20, 30–32, 35 och 41–44 kap. Håkan Sandesjö svarar för kommentaren till 14, 21, 22, 24, 26–28, 33–34 och 36–40 kap.

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024